นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.เซ็กซี่บาคาร่า.net เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.เซ็กซี่บาคาร่า.net
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ในเรื่องของความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานของเว็บเรา ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.เซ็กซี่บาคาร่า.net เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน๋
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความทัยสมัยและ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้

ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือข้อมูลรั่วไหล ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บของเรา เว็บของเราจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ท่านจะติดต่อ www.เซ็กซี่บาคาร่า.net และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อกับเรา ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย เซ็กซี่บาคาร่า (www.เซ็กซี่บาคาร่า.net)

Scroll to Top